Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Iverksetjing av den nye offentleglova utsatt til sommaren 2008

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Iverksetjing av den nye offentleglova utsatt til sommaren 2008

Iverksetjing av den nye offentleglova utsatt til sommaren 2008

Justisdepartementet melder om mange gode og fyldige høyringssvar til den nye offentleglova. Fleire høyringsinstansar har imidlertid uttrykt at dei treng lengre tid for å tilpasse seg den nye lova. For å handsame høyringssvara på ein forsvarleg måte har ein valgt å utsetje iverksetjinga til sommaren 2008.

Du kan lese pressemeldingen fra Justisdepartementet
her


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]