Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / IKA stengt 26.- og 27. mai

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

IKA stengt 26.- og 27. mai

IKA stengt 26.- og 27. mai

IKA sine medarbeidarar arrangerer kontaktkonferanse i Kristiansund 26.- 27. mai. Dersom du ynskjer å nå tak i oss kan du ringe mobiltelefonnr. til kvar enkelt tilsatt (sjå under tilsette i venstremargen) eller ringe hovudnummeret som er satt over til Maria Fausa.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]