Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kontaktkonferansen 2008

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kontaktkonferansen 2008

Are Kalvø innleidde Kontaktkonferansen 2008

Den 26.- og 27. mai arrangerte IKA Møre og Romsdal den årvisse kontaktkonferansen i Kristiansund. I år var det 112 deltakarar noko vi i IKA er svært godt nøgde med. Vi er også nøgde med at nesten alle var tilstades begge dagane og at nesten alle kommunar i fylket var representert. Under finn du ei nettutstilling med bilete frå konferansen samt presentasjonar som er nytta under foredraga. Vi sjåast på kontaktkonferansen neste år i Romsdal, truleg i Molde.

Heile artikkelen med nettutstilling/bilete og presentasjoner.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]