Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kurs i handtering og avlevering av personregistermateriale (Foilar)

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kurs i handtering og avlevering av personregistermateriale (Foilar)

Ferdig ordna personregistermateriale.

Vi er nå ferdige med den første kursrunda vedrørande handtering og avlevering av personregistermateriale. Heile 13 kurs er blitt halde i April/Mai for 10 forskjellige kommunar.
Vi håper at dette har vore med på å skape ei økt forståing for dette temaet, samt styrka samarbeidet mellom IKA og de tilsette ute i kommunane.

Foilane til kurset finn du her. Dei vil også bli lagt inn under mappa ”personregister” på våre heimesider.

Neste kursrunde vil starte opp i september 2008. Ynskjer du kurs, eller lurer på om din kommune skal ha kurs, ver vennleg å ta kontakt med oss. Kontaktinfo finner du under mappa ”tilsette”.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]