Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Den nye offentleglova - Nå er ho vedteken!!

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Den nye offentleglova - Nå er ho vedteken!!

Den nye offentleglova - Nå er ho vedteken!!

Regjeringa fastsatt den nye offentleglova i statsråd 17.10. Ho tek til å gjelde f.o.m 01.01.2009.

Alt om dette finn du her.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]