Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / IKA og Fylkesbiblioteket samlokaliserte

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

IKA og Fylkesbiblioteket samlokaliserte

Fylkesbiblioteksjefen og dagleg leiar av IKA gler seg over samboarskapet mellom institusjonane.

I oktober flytta Fylkesbiblioteket inn i Kirkegt. 10 i etasjen over IKA Møre og Romsdal. IKA og Fylkesbiblioteket har samarbeid godt over fleire år fram til nå, og samarbeidet vil ikkje verte mindre av dette.

I første omgang har IKA og Fylkesbiblioteket felles møterom/kantine, men det kan verte fleire fellesrom etterkvart som ting utviklar seg. IKA har i lengre tid samarbeidd med Fylkesbibliotetket i god ABM-ånd. Mellom anna har vi delteke i fleire prosjekt saman. M.a i det ABM-finansierte prosjektet Arkiv i Bibliotek, og for tida i utarbeidinga av regional handlingsplan for abm-samarbeid og nettbasert formidling. Samboarskapet vart markert med storslått felleslunsj 17. oktober.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]