Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Nye registreringar i 2008 på nett

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Nye registreringar i 2008 på nett

www.stiftelsen-asta.no

IKA Møre og Romsdal har lagt ut nye registreringar for 2008 på nettet. Det var registrert om lag 98 nye arkivskaperar i 2008 og det samla talet på arkivskaperar er om lag 2078 pr.31.12.2008.

Desse registreringane omfattar føljande kommunar:

Aure kommune (er oppbevart i kommunen)
Eid kommune
Fræna kommune
Fræna/Hustad kommune
Fræna/Bud kommune
Giske/Vigra kommune
Møre og Romsdal fylke
Halsa kommune
Herøy kommune
Kristiansund kommune
Rauma/Grytten kommune.
Rindal kommune (er oppbevart i kommunen)
Sande /Rovde kommune
Sandøy kommune
Sande kommune.
Smøla kommune
Smøla/Edøy kommune
Smøla/Brattvær kommune
Smøla/Hopen kommune
Sula kommune
Ulstein kommune
Vestnes kommune
Ørskog kommune
Ørsta/Hjørundfjord kommune
Øksendal kommune
Ålesund/Borgund kommune

Alle registreringar 2008

Ein del av registreringane handlar om saksarkiva etter formannskap og kommunestyre. Desse finn du på serienivå Da: Saksarkiv ordna på årstal og serie Db: Saksarkiv ordna etter arkivnøkkel. Einskilte seriar er registrert som saker på mappenivå. Arkivseriar med lite registrerte arkivstykker er oftast under ordning.

IKA Møre og Romsdal har pr. 31.12.2008 til no registrert om lag 2078 kommunale, fylkeskommunale og private arkivskaperar: Dette er ei auke på 98 arkivskaperar sia sist (utgongen av 2007). Veksten i talet på arkivskaparar og arkiv fører til at IKA Møre og Romsdal står fram som ein unik informasjonssentral i fylket. Arkiva kan tene ulike brukarinteresser som kommunale saksbehandlarar, rettigheitsdokumentasjon og å vere originalkjelde for lokalhistorisk forsking

Det er ikkje alle kommunane som har deponert eldre arkiv hjå oss. Desse kommunane er merka med eit stjerneteikn i databasen.

Gå inn på databasar i venstre kolonne, trykk katalog over kommunale, fylkeskommunale og private arkiver.

RB.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]