Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Samanslåing av barnevernstenestene.

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Samanslåing av barnevernstenestene.

Samanslåing av barnevernstenestene.

Barneverntenestene i Norddal, Stordal, Skodje og Ørskog kommunar blir slått saman hausten 2009. Vertskommunen blir Skodje. 9 representantar frå desse kommunane var samla til møte hos IKA 13. februar for å gå gjennom praktisk handtering av arkiva før, under og etter samanslåinga. Maria Fausa frå IKA var arrangør av møtet som tok føre seg både elektroniske arkiv og papirarkiv.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]