Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Riksarkivaren publiserer ArkN4 for kontroll av Noark 4 uttrekk

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Riksarkivaren publiserer ArkN4 for kontroll av Noark 4 uttrekk

Riksarkivaren har frigitt programverktøyet ArkN4 som skal brukes til test av Noark 4 uttrekk, dvs. avleveringer som skal følge spesifikasjonene i Noark 4-standarden.

IKA Møre og Romsdal er allerede i gang med å installere og teste ArkN4 som da videre vil bli brukt til å teste avleverte Noark 4-systemer fra kommunene i Møre og Romsdal.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]