Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Godkjenningsprosedyre for Noark 5 klar

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker





Godkjenningsprosedyre for Noark 5 klar

Riksarkivbygningen

Noark 5 standarden er den arkivstandarden norsk forvaltning skal halde seg til ved nyutvikling av system som produserer arkivdokument.

Leverandørar som utvikler nye arkivsystem skal frå nå av oppfylle dei obligatoriske krava i Noark 5 standarden. Eit regime for test og godkjenning av Noark 5 system er utvikla.

Godkjenningstestane vil gjelde for både fagsystem og ordinære sakarkivsystem. Godkjenningsordninga gjeld både for eigenutvikla system og kommersielle system. Det er fokus på systema si evne til å produsere avleveringsuttrekk.

Eigenerklæringsskjema med vedlegg, samt prosessbeskriving for godkjenning finn du på riksarkivet sine sider her:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/aktuelt/4079.html


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]