Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Arkheion med ny webside

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Arkheion med ny webside

Arkheion i nytt design

På den nye websida finst alt som var på den gamle websida, men meir til. Det vert nå lagt ut tre hovedartiklar i fulltekst frå kvart nummer.

Vidare kan ein lese om kva Arkheion er, finne fullversjon av det nyaste bladet og tidliegare nummer (både pdf og innhaldsregister), få ein kort presentasjon av alle eigarane (med lenke til deira websider), nyhende fra eigarane (dette må eigarane sjølv sende inn til redaksjonen), ein kan søke i websida og den har sitemap.

Siste rest av tekst under ”Tidligere utgaver av bladet” kjem om kort tid

Deling!

Nytt er også at websida har rss-feeder, som gjer at ein kan abonnere på websida anten til eigen rss-lesar eller til eigne websider. I tillegg kan kvar enkelt artikkel som er lagt ut delast på Facebook, Twitter eller 199 andre sosiale medier, alt etter kva du brukar (dersom du synast artikkelen er interessant og bør delast med andre).

Direktelink til Arkheion ligg nede til høgre på framsida til IKA Møre og Romsdal.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]