Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kurs via Skype

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kurs via Skype

Wenche og Arnt Ola trekker ut ein vinnar av vandrepokal

14. desember var styrarar i dei kommunale barnehagane i Orkidè-område samla på gamle Frei rådhus i Kristiansund. Bakgrunnen for samlinga var retningslinjer for dokumenthandsaming innanfor fagsystemet Visma sitt Oppvekst-barnehage og hovudsystemet ePhorte frå Ergo.

I den anledning hadde IKA v. Arnt Ola Fidjestøl kurs i bevaringsreglar og dokumentasjonskrav. Slike kurs har IKA helde før.
Det spesielle denne gongen var at Arnt Ola satt i Ålesund og var kobla opp gjennom Skype. Wenche Naas frå IKT og dokumentsenteret i Kristiansund var for anledningen i Ålesund saman med Arnt Ola.

På bilete ser vi dei trekke ut ein vandrepokal til ein av kommunane som hadde deltakarar på kurset. Den heldige vinnar, vart Gjemnes kommune.

Videokonferansen fungerte særdeles god både for tilhøyrarar og kurshaldar, og kan anbefalast å bruke oftare. Kostnadane med videokonferansen var kr. 0.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]