Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / God jul og godt nyttår!!

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

God jul og godt nyttår!!

God jul og godt nyttår!!

IKA Møre og Romsdal ynskjer sine eigarar og samarbeidspartnarar ei retteleg god jul og eit godt nyttår!!

Måtte det komande året vere like interessant og utfordrande som det året vi er i ferd med å legge bak seg.

IKA Møre og Romsdal vil vere bemanna samtlege dagar i romjula, men med redusert bemanning. Så ver tolmodig om vi ikkje tek telefonen med ein gong:)


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]