Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Riksarkivet med rettleiar om arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Riksarkivet med rettleiar om arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

Riksarkivet med rettleiar om arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

Riksarkivet har gitt ut ei rettleiing i dokumenthandtering og arkivhald i interkommunale samarbeidsordningar. Formålet er å sikre at arkiva etter kommunale samarbeidsordningar ivaretek både innsynsbehov, administrative behov og forskningsmessige og kulturelle behov også etter at samarbeidsordninga er avlsutta eller arkivet ikkje lenger er i aktiv bruk.

Rettleiinga ligg
her.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]