Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Redusert kapasitet

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Redusert kapasitet

Som følgje av den årlege kontaktkonferansen blir det redusert kapasitet på IKA 28. og 29. april 2010.

Kontakt med tilsette i IKA kan difor ta noko tid då samtalar vil bli overført til mobiltelefon.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]