Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / IKAMR deltar i DIAS-prosjektet med Riksarkivet

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

IKAMR deltar i DIAS-prosjektet med Riksarkivet

IKAMR deltar i DIAS-prosjektet med Riksarkivet

IKA Møre og Romsdal deltar sammen med andre KAI (kommunearkivinstitusjoner) i prosjektet DIAS (digital arkivpakkestruktur). Prosjektmål er å definere en omforent norsk arkivpakkestruktur.

Prosjektet skal videreføre Arkivverket sitt prosjekt og rapport "Digitalt og autentisk - Planlegging av ny depotløsning for Arkivverkets digitalt skapte arkivmateriale". IKA Møre og Romsdal er aktiv deltaker, med Torbjørn Aasen i prosjektgruppa og Arnt Ola Fidjestøl i styringsgruppa for DIAS-prosjektet.

Program


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]