Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Ny utgåve av Arkheion!

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Ny utgåve av Arkheion!

Ny utgåve av Arkheion!

No er ei ny utgåve av Arkheion tilgjengelig på nett.

På www.arkheion.no finn du både det nye og eldre utgåver i pdf format.

Arkheion er eit medlemsblad for dei kommunale arkivinstitusjonane i Noreg og tar sikte på å vere eit fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren.

Denne gongen inneheld bladet spanande artiklar som:

• Rett i mappa
• Bevaring og kassasjon
• Noark-5 system
• Bjørnstjerne Bjørnson - brev i nasjonalbiblioteket
• Arkivmelding
• Forum Winsak frå SIP til DIP
• Triztan Vindtorn
• Arkheions nye webside
• Oslo Byarkiv - ny medeigar
• Digitalisering av lydopptak
• Bokomtale
• Litt av kvart
• Quiz / Arkivmoro


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]