Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter etablert!

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter etablert!

Arnt Ola Fidjestøl signerer på vegne av styreleiar Asbjørn Jordahl

Onsdag 19. mai underteikna IKA Møre og Romsdal og fire andre kommunale arkivinstitusjonar stiftelsesdokumentet for Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter (KDRS).

KDRS er som namnet målber, meint å vere eit ressurssenter for handtering av digitale arkiver i kommunal sektor. For IKA Møre og Romsdal skal det m.a fungere som eit sikringsmagasin for depotet i Ålesund. De som underteikna avtalen var IKA Møre og Romsdal, IKA Kongsberg, IKA Trøndelag, Aust-Agder Kulturhistoriske senter og IKA Finnmark. Totalt femner desse arkivinstitusjonane over 156 kommunar derav 6 fylkeskommunar. Selskapet er organisert som eit samvirkeforetak og styret består av leiar, Marit Elisabeth Larsen, rådmann i Gloppen kommune, Harald Danielsen, rådmann i Arendal kommune, Line Richardsen, IKT-rådgjevar KS-ikt og Børge Sundli, IT-revisor Trondheim kommune. Ein av dei første oppgåvene til styret er å få tilsatt ein dagleg leiar.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]