Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Stillingsutlysning daglig leder KDRS

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Stillingsutlysning daglig leder KDRS

Stillingsutlysning daglig leder KDRS

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDRS) skal etableres i Trondheim. I den anledning søkes det etter daglig leder for virksomheten. Ressurssenteret skal bistå medlemmene med håndtering av elektroniske og digitaliserte arkiv gjennom rådgiving og utvikling av løsninger.

KDRS vil også være sikringsmagasin for medlemmenes elektroniske arkivdepot. Senteret skal bistå kommunearkivinstitusjoner (KAI) med å yte en nasjonal samordnet tjeneste som ivaretar de faglige kravene til langtidslagring av digital informasjon skapt i kommuner og fylkeskommuner. KDRS skal ha ansatte med den kompetansen som er nødvendig for å kunne bygge opp og drive senteret i henhold til de oppgaver som vil bli tillagt KDRS. Søknadsfrist 23.08.2010.

Fullstendig stillingsutlysning


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]