Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Risiko for store dokumentasjonstap i kommunal sektor

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Risiko for store dokumentasjonstap i kommunal sektor

Risiko for store dokumentasjonstap i kommunal sektor

Riksrevisjonen si undersøking av arbeidet med å sikre og gjere tilgjengeleg arkiva i kommunal sektor vart overlevert Stortinget 8. september 2010. Riksrevisor Jørgen Kosmo seier at uerstatteleg materiale har gått tapt og står i fare for å gå tapt.

Kommunane og fylkeskommunane har store utfordringar med å sikre og gjere tilgjengeleg bevaringsverdig dokumentasjon. Manglar ved elektroniske og papirbaserte arkiv gir høg risiko for dokumentasjonstap av stor rettsleg, forvaltningsmessig og historisk verdi. – Uerstatteleg materiale har gått tapt og står i fare for å gå tapt, og dette svekkjer rettstryggleiken til innbyggjarane Det er behov for styrka oppfølgjing frå Kulturdepartementet, seier riksrevisor Jørgen Kosmo. Sjå pressemelding, heile omtalen og sjølve dokumentetwww.riksrevisjonen.no


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]