Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Arkivplanveke i Møre og Romsdal

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Arkivplanveke i Møre og Romsdal

Arkivpersonell samla i Ålesund 25. oktober

25. oktober representerer startdato for ei nyvinning ved IKA Møre og Romsdal. Vi veit at arbeidet med arkivplanen ofte vert nedprioritert i høve til andre preserande oppgåver i det daglege. Difor har vi definert veke 43 som arkivplanveke.

I den anledning har IKA Møre og Romsdal ope hus, slik at dei som ynskjer å komme seg vekk frå arbeidsplassen for å få tilstrekkeleg ro kan få det hos oss. Denne veka skal det også vere tilgang på ekspertise frå IKA anten du sit den eine eller andre staden.
Målt ut frå første dagen, kan det verke som at dette er ein suksess. Samtlege som var tilstades i IKA sine lokaler synest dette var ein framifrå ide og at det fungerte godt. Vi håper at vi ved neste korsveg får organisert ein samlingsstad for nordmørskommunane.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]