Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Uttrekk av elektroniske systemer til IKAMR

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Uttrekk av elektroniske systemer til IKAMR

Uttrekk av elektroniske systemer til IKAMR

IKAMR holder på med en gjennomgang sammen med våre kommuner og fylkeskommune på både aktive og utgåtte elektroniske systemer. For å kvalitetsikre videre kommunikasjon om elektroniske systemer ber vi alle arkivledere, arkivmedarbeidere, IKT-ledere og IKT-medarbeidere som er involvert i behandling av de elektroniske systemene om å registrere sin kontaktinformasjon her.

Det er viktig at alle kommunere registrerer alle sine elektroniske systemer i arkivplan.no og at både aktive og utgåtte sak-arkiv og fagsystemer kommer med i denne lista.

IKAMR kommer tilbake med mer informasjon både generelt på nettsidene og direkte til den enkelte kommune.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]