Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Ny utgåve av Arkheion

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Ny utgåve av Arkheion

Ny utgåve av Arkheion

Årets siste Arkheion er nå ferdig trykt og på veg ut til våre eigarar.

Tidsskriftet har også denne gongen eit vidt spekter med tema:
• Sosiale medier- en ny utfordring for arkivarer?
• Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjenliggjøre arkivene i kommunal sektor
• Utdanning for arkivyrket
• Nødvendig modernisering for en digital hverdag- Nittedal kommune med ny IT-løsning for sak/arkiv

• Med kunst, for arkiv
• Privatarkivet etter stortingsrepresentant og ordfører Jakob Martinus Remseth (1897-1969)
• Byarkivet i Drammen med ny lesesal og magasin fra 1. september 2010 (Tom Oddby, Byarkivet i Drammen)
• Bokomtaler av "Der blev besluttet... Jubileumsbok IKAVA 2010" og "Hva arkivene skjulte. En undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948"
• Skolestil: Odda og Tyssedal om femti år (Journn Dobbe, IKA Hordaland)
• Et skolefoto (Ine Merete Baadsvik, Bergen byarkiv)
• Arkivboks tilbake etter 100 år (Inge Manfred Bjørlin, Aust-Agder kulturhistoriske senter)

Les heile tidsskriftet her.

Tidlegare utgåver ligg her.

Besøk Arkheion sine sider: www.arkheion.no

Arkheion er eit medlemsblad for dei kommunale arkivinstitusjonane i Noreg og tar sikte på å vere eit fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]