Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Arbeidet med revisjon av bevarings- og kassasjonsbestemmelsane endeleg igang!!

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Arbeidet med revisjon av bevarings- og kassasjonsbestemmelsane endeleg igang!!

Arbeidet med revisjon av bevarings- og kassasjonsbestemmelsane endeleg igang!!

Endeleg er det klart for revisjon av bevarings- og kassasjonsbestemmelsane.

Riksarkivet er prosjekteigar. Prosjektet er delt i to delprosjekt, eit for statleg sektor og eit for kommunal sektor.
Arnt Ola Fidjestøl frå IKA Møre og Romsdal er utnemnt som KS-representant i delprosjektet for kommunal sektor. Første møtet er 14. desember i år, og ein reknar å sluttføre prosjektet i løpet av 2011.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]