Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kontaktkonferansen 2011

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kontaktkonferansen 2011

Kontaktkonferansen 2011

Set av datoane: Onsdag 25. torsdag 26. mai i Kristiansund på Quality Hotel Grand.
Kontaktkonferansen for arkivmedarbeidarar i kommunar og fylkeskommunen. Program og andre opplysningar kjem. Vi tar gjerne imot ønskje om tema og førehandspåmeldingar på postmottak@ikamr.no


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]