Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Hjelp til Ålesund i 1904

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Hjelp til Ålesund i 1904

Hjelp til Ålesund i 1904

Bergen Byarkiv sit med interessant materiale for sunnmøringen og først og fremst ålesundaren. Eit av arkiva dei har i samlinga si er arkivet etter Ålesundskomiteen. Fire dagar etter at Ålesund brann oppretta Bergen formannskap ein komite, Ålesundskomiteen, som hadde som formål å foreta utbetaling og ellers bidra med hjelp til dei som hadde blitt ramma av brannen. I arkivet til denne komiteen kan ein følgje hjelpearbeidet dag for dag. Våre kollegaer i Bergen Byarkiv har peikt ut eit dokument frå dette arkivet som månadens dokument i januar.

Les meir om dokumentet og arkivet på Bergen Byarkiv sine heimesider her.
Forfatter av artikkelen er den utflytta ålesundaren Karin Gjelsten.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]