Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Riksarkivet kartlegg arkivstoda i kommunane, men det er ikkje første gong...

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Riksarkivet kartlegg arkivstoda i kommunane, men det er ikkje første gong...

Bilete frå: worldoffancydress

Riksrevisjonen påpeikte hausten 2010 store manglar i sin forvaltningsrevisjon på arkivområdet i offentleg sektor. Med bakgrunn i dette har Riksarkivet satt igang eit kartleggingsarbeid. Dette har ført til at samtlege kommunar fekk frist til 10. januar å svare på eit kartleggingsskjema frå Riksarkivet vedkommande arkivsituasjonen i kommunen. Dette er imidlertid ikkje første gongen Riksarkivet gjennomfører ei slik kartlegging.

Dette vart også gjort i 1929. Brevet frå borgermesteren i Ålesund kommune med tilhøyrande skjema for utfylling såg slik ut:

kartlegging1929

        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]