Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Registrering av Fræna sitt saksarkiv i ASTA

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Registrering av Fræna sitt saksarkiv i ASTA

Ingunn og Kristian

Kvar femte uke får IKA Møre og Romsdal besøk av Kristian Hove. Til dagleg studerar han arkivfag på høgskulen i Oslo.

Denne veka har Kristian Hove fått innføring i korleis ein jobbar med å registrere saksarkiv i ASTA (Arkivsystem for alle). Ingunn Vestnes (ASTA-ekspert) har gjort ein framifrå jobb som rettleiar.

Kristian Hove har den siste veka arbeidd med å registrere saksarkivet til Fræna frå 1994 og fram til 2000. Å registrere eit saksarkiv på mappenivå slik at mappene blir søkbare er eit omfattande og tidkrevande arbeid. Etterkvart vil likevel saksarkivet bli søkbart i våre databasar på internett. Vi gler oss til at Kristian kjem tilbake til oss om fem veker!


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]