Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kontaktkonferansen 2011 i Kristiansund

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kontaktkonferansen 2011 i Kristiansund

Kontaktkonferansen 2011 i Kristiansund

Kontaktkonferansen er ein viktig møteplass for dei som har arkivrelatert arbeid i kommunane og fylkeskommunen. Konferanse nummer elleve er i Kristiansund onsdag 25. og torsdag 26. mai.
Vi i IKA Møre og Romsdal gler oss til å sjå deg på Quality Grand Hotel Kristiansund på ei matnyttig og interessant samling.

Program

Omtale

Evalueringsskjema

Liste over påmeldte

Presentasjoner nytta under foredraga
2-1 SEDAK - Kven er vi og kva kan vi gjere for kommunane
2-2a Digitalisering av møtebøker i Møre og Romsdal
2-2b Digitalisering av kommunestyreprotokoller i Møre og Romsdal
2-3 Ekspedisjon av arkivdokumenter gjennom portalløysingar, Bergen byarkiv
4-1 Bergen kommune skanner byggesakarkivet
4-2a Skansen prosjektet, Orkide-kommunene
4-2b Skansen prosjektet, Orkide-kommunene

5-1 KDRS - Den digitale utfordringa
5-2 Frå uttrekk til formidling
5-3 ASTA - Arkivportalen - Frå ordning til formidling
7-1 Riksrevisjonen sin rapport - Riksarkivet sin oppfølgjing
7-2 Riksrevisjonen sin rapport - IKAMR sin oppfølgjing


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]