Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Riksarkivet sine bevaringsvedtak på nett

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Riksarkivet sine bevaringsvedtak på nett

Riksarkivet sine bevaringsvedtak på nett

Riksarkivet har i desse dagar lagt ut alle sine bevaringsvedtak på nett. Dvs. de har lagt ut eit register over vedtaka. Ynskjer du å sjå sjølve vedtaket sender du ein e-post til Riksarkivet.

Du kjem til vedtaka ved å klikke her.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]