Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Ny utgåve av Arkheion

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Ny utgåve av Arkheion

Ny utgåve av Arkheion

Årets fyrste Arkheion er ferdig trykt og på veg ut til våre eigarar. Klarar du ikkje å vente til du har fått tidsskriftet i posten kan du trykke her.

I denne utgåva av Arkheion kan du lese om Wikileaks og arkiv, oppfølginga av Riksrevisjonen sin rapport, tabellutrekk med URD, KDRS, Aspøy skulearkiv blant muggsopp og sølvkre og mykje meir.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]