Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Redusert kapasitet

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Redusert kapasitet

Som følgje av den årlege kontaktkonferansen blir det redusert kapasitet på IKA 25. og 26. mai 2011.

Beskjeder kan takast imot på 70165186 eller mobil 91625091. Eller ein kan sende epost til: postmottak[at]ikamr[dot]no

Kontakt med tilsette i IKA kan gjerast på mobil. Sjå under tilsette på heimesida etter mobilnummer. Det kan ta noko tid før ein får svar som fylgje av konferansen.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]