Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Stor aktivitet på lesesalen

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Stor aktivitet på lesesalen

Stor aktivitet på lesesalen

Sjølv om det er sommar er det stor aktivitet på lesesalen vår. I går hadde vi besøk av fire damer, som var interessert i å kikke i det eldre arkivet til Rauma og Ålesund kommune. Ein mann var også interessert i arkiv som kunne fortelje om meieriet på Vigra.

Lesesalen til IKA Møre og Romsdal er open kvardagar frå klokka 09.00-15.00. Alle kan kome hit for å gjera eigne undersøkingar, enten dette gjeld spørsmål om slekt, eigedom, lokalhistorie elles, juridiske rettar eller andre spesielle forskingstema. For å oppnå mest mogeleg sørvis og tilrettelegging ynskjer vi at du tar kontakt med oss på førehand og fortel oss kva du ynskjer å finne svar på i arkivmaterialet.

På lesesalen vil du få rettleiing. Mellom anna kan du få rettleiing i korleis du skal finne fram i arkivkatalogen og råd om kva slags arkivmateriale du trenger for å få svar på dine spørsmål. Dersom du har problem med å tyde skrifta vil vi forsøke å hjelpe deg.

Det meste av arkivmaterialet er fritt tilgjengelig for alle. Nokre arkivseriar inneheld derimot opplysningar som er underlagte teieplikt, og er difor klausulerte. Personar som er part i sak har etter forvaltningslova rett til innsyn i opplysningar om seg sjølve, og vil kunne få tilgang ved søknad om dette.

Velkomen til IKA Møre og Romsdal.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]