Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Folketeljing i Ålesund 1825

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Folketeljing i Ålesund 1825

Folketeljing i Ålesund 1825

Namn, yrke, kjønn og omtrentleg alder på alle som budde i Ålesund i 1825 er tilgjengeleg på Digitalarkivet.no.

SEDAk har avfotografert og Arnstein Slinning har registrert i database folketeljinga frå Ladestedet Ålesund i 1825. Vi fann teljinga i arkivet til Ålesund kommune, og dette er ein skatt då vi til vanleg ikkje har folketeljingar med namn mellom 1801 og 1865. No er meir opplysningar alment tilgjengeleg for slektsforskarar og andre historieinteresserte. Berre kople deg til på linkane:

http://digitalarkivet.no/da/ft15011825.pdf. (foto av originaldokumentet) eller

http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=15&knr=1501&aar=&dagens=&katnr=1 (søkbar database)


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]