Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Minner frå 22. juli

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Minner frå 22. juli

Den første avleveringa - Kondolanseprotokoll frå Ørskog kommune.

IKAMR vil ta ansvar for helsingar og minner om tragediane 22. juli.

I samråd med Statsarkivaren i Trondheim vil Interkommunalt arkiv ta vare på helsingar, kondolanseprotokollar, gjenstandar og anna som har kome til kommunane og andre i samband med tragediane på Utøya og i Regjeringskvartalet. Institusjonar, kommunar og andre som har mottatt slike ting kan ta kontakt med IKAMR så vil vi sjå til at det vert tatt godt hand om. Riksarkivaren vil seinare sjå til at materialet vert registrert og tatt vare på for ettertida.

Ørskog kommune kom med den første avleveringa. Ein kondolanseprotokoll. Biletet til høgre.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]