Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kommunalt sjølvstyre og John Neergaard

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kommunalt sjølvstyre og John Neergaard

Kommunalt sjølvstyre og John Neergaard

Rindalingen/Gjemnesingen/Surnadalingen John Neergaard stod i spissen når formannskapslovene vart vedtatt i Stortinget i 1837. Han skreiv også skriftet Olaboka som først kom i 1830 og sist vart opptrykt av Rindal kommune i 2011.

Kommunestyrevalet 12. september kan seiast å ha sin bakgrunn i vårt fylke, hos bonden og lensmannen John Neergard. Sjå artikkel i avisa Driva: Ola-boka i ny utgåve

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal har mange av dei eldste
protokollane frå kommunane, også nedlagde kommunar. Alle tilgjengelege protokollar frå rundt 1914 er digitalisert og levert kommunane slik at dei er tilgjengelege for dei som vil sjå kva kommunestyra stelte med 100 år etter Grunnlova.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]