Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Mellombels godkjente Noark 5-løysningar

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Mellombels godkjente Noark 5-løysningar

Mellombels godkjente Noark 5-løysningar

No har Riksarkivet lagt ut ei liste over dei 14 systema som har fått mellombels godkjenning etter Noark 5-standarden.

Du finn ei oversikt over disse systemene på Riksarkivets sider.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]