Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Endringar i offentleglova

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker





Endringar i offentleglova

Endringar i offentleglova

16. desember 2011 kom det nokre endringar i offentleova. Desse er som følgjer:

§ 25. Unntak for tilsetjingssaker, lønnsoppgåver m.m.

4. ledd: Lønnsoppgaver o.l. kan nå unntakast frå offentlighet. Unntaket gjeld ikkje brutto utbetalingar som kan bli gitt ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.

§ 26. Unntak for eksamensdokument, forskingsopplysningar og fødselsnummer m.m.

5. ledd: Fødselsnummer og nummer med liknande funksjon kan nå unnatkast frå offentlegheit.

Les mer på Regjeringa si heimeside her.
.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]