Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Nye K-kodar

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Nye K-kodar

Nye K-kodar

Kommuneforlaget har kome ut med ein revisjon av K-kodenøkkelen-

Dette er den sjuande revisjonen av nøkkelen som kom i første utgåve i 1989. Endringane er som vanleg gjort med bakgrunn i innspel frå kommunar, fylkeskommunar og interkommunale arkiv. I tillegg kjem nye lovpålagte oppgaver.

Med endringar meinast, oppretting av nye kodar, fjerning av kodar og forbetring av venstresidekommentarane og stikkordregisteret.

Tariffavtaler, lover og forskrifter er oppdaterte i den nye k-kodenøkkelen.

Dei som nyttar den elektroniske versjonen av K-kodene integrert i sak-arkivsystemet må kontakte sin leverandør for installasjon av ny versjon. Det er ikkje naudsynt med periodeskiljenår ein tek i bruk den nye nøkkelen. Den kan bestillast hjå Kommunaforlaget.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]