Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kontaktkonferansen 2012 i Molde

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kontaktkonferansen 2012 i Molde

Kontaktkonferansen 2012 i Molde

IKAMR avvikla den årlege konferansen 21.- 22. mai. Vi er stornøgde med å ha samla over 100 deltakarar frå nesten samtlege kommunar i fylket. Vi hygga oss stort, og vi vonar at deltaktarane gjorde det samme.

Evalueringsskjema

Under har vi lagt ut bildemontasje og foilane frå konferansen.

Program

Omtale

Liste over påmeldte

Bildemontasje

Presentasjoner nytta under foredraga

2.1 Offentlighet og arkiv/journalføringplikt fagsystem
2.2 Operasjon døråpner
2.3 Arkiv og personværn i grunnopplæringen
4 Presentasjon tilsette
5.2 Rett hjem med SEDAK
6.1 Kommunale arkiv på nett
6.2 Uttrekk og bevaring av elarkiv
7.2 Det g(l)øymde arkivet, Norddal
8.1 Dei nye bevaringsreglane


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]