Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Representantantskapsmøte 2012

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Representantantskapsmøte 2012

25. april 2012 på Vestnes Fjordhotell kloka 11:00

Representantskapet er samansett av ein representant for kvar av eigarane. Det vil seie ein frå kvar av dei 36 kommunane i Møre og Romsdal og ein frå fylkeskommunen.
Eigarane set her rammene for drifta til IKAMR.
Tre styremedlemmar er på val.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]