Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Dette gleder ein arkivar!

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Dette gleder ein arkivar!

Dette gleder ein arkivar!

Kristian Hove kom over denne teksten i samband med ordning av Fræna kommune sitt saksarkiv. Den låg på ei sak om internkontroll-rutinar på teknisk etat i kommunen.

"Skriv ned det du gjør
Gjør det du har skrevet
Skriv at du har gjort
det du har skrevet at du gjør"

Det er nærmast slik at ein vert rørt. Einaste ein kanskje kunne tenkt seg er ei femte linje: "Legg skrivet i arkivet slik at andre kan lese det du har skrevet"


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]