Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Arkivarstillingar hjå IKA Møre og Romsdal

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Arkivarstillingar hjå IKA Møre og Romsdal

Arkivarstillingar hjå IKA Møre og Romsdal

To ledige arkivarstillingar hjå IKA Møre og Romsdal. Ein med hovudvekt på arbeid med personregister og ein med hovudvekt på arbeid med eldre arkiv.

Utlysingstekst


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]