Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Redusert kapasitet på IKA 19.- 21.september.

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Redusert kapasitet på IKA 19.- 21.september.

Redusert kapasitet på IKA 19.- 21.september.

Fem av dei tilsette reiser på den årlege kommunearkivkonferansen som i år er på Kongsberg. Til å halde fortet i Ålesund er Maria, Kristian og Jan.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]