Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Det nye magasinet tek form

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Det nye magasinet tek form

Det nye magasinet tek form

I desse dagar vert IKA si magasinutviding sluttført. Det femner om dryge 6000 hm, der 5000 av desse allereie er bestilt. På biletet til høgre ser vi ei blid Vibeke Lunheim konstatere at trailarane frå Danmark innheld det dei skal.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]