Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Ordførararen leverer arkiv!

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Ordførararen leverer arkiv!

Ordførararen leverer arkiv!

5. november kom den første avleveringa til vårt nye magasin i Kirkegt. Det nye magasinet rommar i overkant av 6000 hm, og Gjemnes kommune vart den første kommunen til å avlevere, og nå står kommunane i kø. Tingvoll, Rauma, Ålesund, Haram og Ørsta er neste kommunar ut.

Men først var altså Gjemnes kommune. Arkivleiaren, Liv Holten, hadde fått med seg ingen ringare enn ordføraren, Odd Steinar Bjerkeset, som sjåfør og sjauar i samband med avleveringa. I forkant ei smørblid og nøgd Vibeke frå IKA Møre og Romsdal.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]