Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Haram kommune avleverer arkiv

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Haram kommune avleverer arkiv

Haram kommune avleverer arkiv

Kommunane står i kø for å avlevere arkiv til IKA Møre og Romsdal sine arkiv i Ålesund. 4. desember var det Haram kommune sin tur. Alt det eldre arkivmaterialet som har stått plassert på Vatne, er nå avlevert til IKA sitt nye magasin i Kirkegt. 40.

Rundt 80 flyttekassar med gamle protokollar og korrespondanse heilt attende til tidleg 1800-talet var noko av det som vart levert.

På biletet ser vi Oddny Krogsæter Løvik, arkivleiar i Haram kommune i ferd med å køyre inn dei siste kassane. Ho er godt nøgd med at det nå står sikkert plassert i IKA sine lokaler.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]