Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Tilsette

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Tilsette

Arnt Ola Fidjestøl, Dagleg leiar

Han har hovudansvaret for spørsmål kring arkivdanning, i tillegg til ansvar for ordning og registrering av eldre arkivmateriale.

Utdanning: Cand.Philol., Universitetet i Bergen 1995. I fagkrinsen: Historie hovudfag, nordisk mellomfag og media- og massekommunikasjon grunnfag.

- epost: arnt.ola.fidjestol@ikamr.no
- telefon: 70 16 51 82
- mobil: 971 88 903

Gunnar O. Morsund, Privatarkivansvarleg/Administrasjon

Ansvarleg for privatarkivarbeidet hjå IKA Møre og Romsdal.

Utdanning: Cand. Polit. Universitetet i Bergen. Fagkrins: Historie hovudfag, Jus grunnfag, Bedriftsøkonom BI, Stats- og kommunalkunnskap Høgskulen i Volda.

- epost: gunnar.morsund@ikamr.no
- telefon: 70 16 51 87

Vibeke Solbakken Lunheim, Arkivar

Ansvar for rettleiing, ordning, registrering og formidling av eldre arkiv og personregister hjå IKA Møre og Romsdal.

Utdanning:
Master i Historie ved NTNU 2008
Bachelor i Historie ved NTNU 2005
Grunnfag i Nordisk ved NTNU 2005

-epost: vibeke.lunheim@ikamr.no
-telefon: 70 16 51 84
-mobil: 936 56 026

Torbjørn Aasen, IT-Rådgjevar

Han har hovudansvaret for spørsmål kring elektroniske arkiv (Noark og fagsystem). Han vil også arbeide med uttrekk, deponering og avlevering knytta til elektroniske arkiv og prosjektarbeid i samanheng med implementering.

Utdanning: Reg. Cand. Mag. Mikroelektronikk / Telematikk ingeniør MRIH Ålesund

- epost: torbjorn.aasen@ikamr.no
- telefon: 70 16 51 83
- mobil: 924 65 108

Guro Flø, Arkivar

Ansvar for rettleiing, ordning, registrering og formidling av eldre arkiv og personregister hjå IKA Møre og Romsdal.

- epost: guro.flo@ikamr.no
- telefon: 70 16 51 80
- mobil: 976 29 265

Åsta Vadset, Arkivar

Ansvar for rettleiing, ordning, registrering og formidling av eldre arkiv og personregister hjå IKA Møre og Romsdal.

Utdanning:
Hovedfag i Historie ved UiB 2000
Mellomfag i Historie ved UiB 1997
Mellomfag i Engelsk ved UiB 1993
Grunnfag i Sosialantropologi ved UiB 1995

-epost: asta.vadset@ikamr.no
-telefon: 70 16 51 88

Ingunn Vestnes, Arkivar

Arbeider med ordning og registrering av eldre arkiv.

Utdanning: Distriktshøyskule, EDB-fag. Arkivskulen.

-epost: ingunn.vestnes@ikamr.no

Ragnar H. Albertsen, Fylkesfotoarkivar

Har hovudansvar for FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal.

Utdanning: Fotografmeister og har i tillegg kunsthistorie grunnfag.

Allsidig fotografpraksis frå avis og sjølvstendig næringsdrivande i 10 år. Fylkesfotoarkivar ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 1986-1996. Fylkesfotoarkivar i Møre og Romsdal frå 1996.

- epost: ragnar.albertsen@ikamr.no
- telefon: 70 16 51 90
- mobil: 908 45 861

Ottar André Breivik Anderson, SEDAK

- epost: ottar.anderson@ikamr.no@ikamr.no
- telefon: 70 16 51 90
- mobil: 909 18 291

Jan Aakvik, Redaktør for Kulturnett Møre og Romsdal.

Har hovudansvar for Kulturnett Møre og Romsdal

Utdanning: Cand. Philol., UIB 2000. Fagkrins: Arkeologi hovudfag, historie mellomfag, grunnfag sosialøkonomi.

- epost: jan.aakvik@ikamr.no
- telefon: 70 16 51 86
- mobil: 916 25 091

Sølvi Knudsen

Kristian Hove, Arkivmedarbeidar

Arbeider med ordning og registrering av eldre arkiv.

Utdanning:
Halvårsstudie i historie ved Høgskulen i Volda 2007-2008
Halvårsstudie i arkiv- og dokumenthandsaming ved Høgskolen i Oslo 2009-2011

-epost: kristian.hove@ikamr.no
-telefon: 70 16 51 80


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]