Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Konferansar

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Konferansar

IKA Møre og Romsdal arrangerer kvart år ein kontaktkonferanse for sine medlemskomunar der vi tar opp aktuelle arkivfaglege spørsmål og problemstillingar ein møter i det daglege. Dette er et utmerkt høve for rådmenn, arkivansvarlege og IT-ansvarlege å få fagleg påfyll.

Kontaktkonferansen 2014 i Kristiansund

IKA Møre og Romsdal ynskjer velkomen til Kontaktkonferansen 27.-28.mai 2014 i Kristiansund.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2013 i Ålesund

Takk for engasjement og positiv deltaking på kontaktkonferansen 2013.

Vi prøver å gjere konferansen til ei nyttig og hyggeleg oppleving for deltakarane. Tema, innhald, foredragshaldarar og form på konferansen er vesentlege faktorar som vi gjerne vil høyre di meining om.

Mange leverte skjema med evaluering på konferansen. Dei andre ber vi om å nytte vedlagde skjema og sende til oss elektronisk. Di meining er viktig for at vi kan skape ein god konferanse neste år. Den blir i Kristiansund.

Vi har fått eit spennande framlegg på den sosiale delen som vi vil følgje opp: Deltakarane blir bedne om å stille med innslag til kvelden før/under/etter middagen! Send oss dine meiningar om årets konferanse, og så treffest vi til neste år!

23. mai:

Kommunale oppreisingsordninger, resultat fra en kartleggingsstudie.

Karen Sofie Pettersen frå arbeidsforskningsinstituttet foredrar om ein rapport ho skreiv då ho jobba som forskar ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Ho går inn istaden for Åsta Vadset.

24. mai:

Innbinding av kommunalt arkivmateriale – Kva og korleis.

v. bokbindermester Leif Espen Skjegstad, Maske emballasje. Han går inn i stadenfor Vibeke Lunheim sitt innlegg.

Revidert program og informasjon om påmelding under.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2012 i Molde

Kontaktkonferansen 2012 i Molde

IKAMR avvikla den årlege konferansen 21.- 22. mai. Vi er stornøgde med å ha samla over 100 deltakarar frå nesten samtlege kommunar i fylket. Vi hygga oss stort, og vi vonar at deltaktarane gjorde det samme.

Evalueringsskjema

Under har vi lagt ut bildemontasje og foilane frå konferansen.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2011 i Kristiansund

Kontaktkonferansen er ein viktig møteplass for dei som har arkivrelatert arbeid i kommunane og fylkeskommunen. Konferanse nummer elleve er i Kristiansund onsdag 25. og torsdag 26. mai.
Vi i IKA Møre og Romsdal gler oss til å sjå deg på Quality Grand Hotel Kristiansund på ei matnyttig og interessant samling.

Program

Omtale

Evalueringsskjema

Liste over påmeldte

Les meir...

Kontaktkonferansen 2010 i Ålesund

Den 28. og 29. april arrangerte IKA Møre og Romsdal den årlege kontaktkonferansen på Radisson Blu hotell i Ålesund. Konferansen var den tiande i rekka, og det var godt oppmøte. I overkant av 100 deltakarar møtte. Vi i IKA Møre og Romsdal er også i år svært nøgde med at nesten alle kommunane i fylket var representert.

Program

Evalueringsskjema

Liste over påmeldte

Les meir...

Kontaktkonferansen 2009 på Åndalsnes

Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal har gleda av å ynskje velkomen til den niande kontaktkonferansen på Grand Hotel Bellevue, Åndalsnes onsdag 13. - torsdag 14. mai 2009.

Program

Nettutstilling fra kontaktkonferansen 2009

Les meir...

Kontaktkonferansen 2008 i Kristiansund

Den 26.- og 27. mai arrangerte IKA Møre og Romsdal den årvisse kontaktkonferansen i Kristiansund. I år var det 112 deltakarar noko vi i IKA er svært godt nøgde med. Vi er også nøgde med at nesten alle var tilstades begge dagane og at nesten alle kommunar i fylket var representert. Under finn du ei nettutstilling med bilete frå konferansen samt presentasjonar som er nytta under foredraga. Vi sjåast på kontaktkonferansen neste år i Romsdal, truleg i Molde.

Lenker til nettutstilling/bilder, program og omtale.

Les meir...

Kontaktkonferansen 2007 i Ålesund

Bilete og foilar frå Kontaktkonferansen 2007

Les meir...

Kontaktkonferansen 2006 i Molde

Informasjon frå konferansen ligg her.

Les meir...


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]