Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Om IKA

Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal er eit eige selskap (IKS)som vart starta i april 2000. IKA Møre og Romsdal er eigd av fylkeskommunen og alle kommunane i heile fylket, frå Volda i sør til Smøla i nord. Vi har hovudkontor med ni tilsette i Ålesund, og ei underavdeling i Kristiansund som for tida er ubemanna.

For meir informasjon sjå:
Selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Vi vil kvart år halde ein konferanse for våre medlemmar, der vi tar opp aktuelle arkivfaglege spørsmål og problemstillingar ein møter i det daglege. Vi oppfordrar alle som har høve til å ta del.

Torbjørn og Axel på KDRS-workshop 19-20 oktober

Torbjørn og Axel er på KDRS-workshop i Trondheim 19. og 20. oktober 2011

Maria til Eide kommune.

Maria til Eide kommune for kurs i ordning og deponering av personregister.

Maria til Eide kommune for innhenting av personregister.

Maria til Eide kommune for innhenting personregister frå PPT Gjemnes.

Arnt Ola i Ålesund

Arkivplanseminar for sunnmørskommunane.

Arnt Ola i Molde

Arkivplanseminar for Romsdalskommunane.

Arnt Ola i Oslo

Riksarkivet si styringsgruppe for DIAS.

Arnt Ola i Balestrand

Arnt Ola heldt innlegg om arkivplanarbeid i Møre og Romsdal på kontaktkonferansen til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Maria til Vestnes kommune

Mari til Vestnes kommune for kurs i ordning og deponnering av personregister.

Maria til Ålesund kommune

Maria til Ålesund kommune for kurs i ordning og deponering av personregister.

Maria til Nesset kommune

Maria til Nesset kommune for innhenting av personregister.

Maria til Ålesund kommune

Maria til Ålesund kommune for kurs i ordning og deponering av personregister.

Vibeke og Arnt Ola i Norddal

Vibeke og Arnt Ola i Norddal

Vibeke i Oslo 12-13.april

Vibeke representerer Arkivarforeningen på Generalforsamling og vårseminar 12-13.april

Vibeke til Eide kommune

Vibeke til Eide kommune for å hente inn eldre arkiv

Vibeke i Molde kommune

Innhenting av arkiv m.m

Maria til Ørskog kommune

Maria henter inn personregister i Ørskog kommune

Vibeke i Nesset kommune

Vibeke i Nesset kommune

Maria i Sunndal kommune

Innhenting av personregister.

Torbjørn i Trondheim på KDRS

Torbjørn på KDRS prosjektmøte "Prosesser og rutiner" for uttrekk, mottak og bevaring av elektronisk skapt materiale i digitalt depot.

Vibeke i Ulsteinvik

Vibeke i Ulsteinvik for å holde innlegg på ei regionsamling for PP-tjenesten.

Vibeke og Jan i Molde

Vibeke og Jan i Molde på Wikipedia-kurs

Åsta til Sande kommune

Registrering av arkiv

Vibeke og Elisabeth til Aure

Møte med Aure kommune.

Åsta til Ørskog kommune

Oksvik-samlinga

Elisabeth til Ulstein kommune og Hareid kommune

Innhenting av arkiv

Åsta i Sande kommune

Registrering av arkiv

Vibeke i Kristiansund

Innhenting av eldre arkiv.

Arnt Ola på Riksarkivet

Møte og arkivmeldinga.

Elisabeth i Molde

Elisabeth i Molde og hentar arkiv hjå Molde kommune og Romsdalsmuseet.

Aktivitetskalenderen er inaktiv

Kalender vil bli aktivisert i samband med nye nettsider på slutten av året.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]